محصولات تراریخته

بازتاب رسانه ای اثرات تراریخته روی بدن

بنابراین در برنامه ریزی فروش محصولات داروئی خود که بسیار گران نیز می باشد، بایستی ابتدا برنامه ریزی جهت تولید بیماری داشته باشند تا داروهایشان مشتری خوبی داشته باشد.

ادامه مطلب

روغن حیوانی

مصرف روغن های حیوانی

مصرف کره گرفته شده از شیر گاومیش در مناطق گرم و مرطوب در تمام فصول عالی است و باعث افزایش قدرت بدن خواهد شد . به جز افرادیکه دارای صفرای زیاد هستند ، برای بقیه افراد منع مصرف ندارد .

ادامه مطلب