عسل ها

عسل‌ ها: بهترین نوع عسل از دیدگاه طب سنتی،

عسلی سرخ رنگ، شفاف، غلیظ، خوشبو و خوش طعم است

که وقتی آن را با انگشت برمی دارید، تار ببندد.
عسل‌ ها در طب سنتی، اعتقاد بر این است که مصرف عسل می تواند

رطوبت ها را از عمق بدن دفع کند. ضمن اینکه این خوراکی

بسیار مغذی برای درمان و پیشگیری از انسداد عروق،

سنگ های کلیه و کیسه صفرا و همچنین بیماری های مربوط به مجاری ادراری هم بسیار مفید است.

استفاده از عسل چه خاصیت هایی برای بدن به همراه دارد عسل

در چه زمینه هایی برای بدن مفید است ؟

متخصصین طب سنتی چه استفاده های درمانی از عسل می کنند؟

بهترین نوع عسل از نظر آن ها چه ویژگی هایی دارد؟