آرایشی و بهداشتی

آرایشی و بهداشتی بهار و زیبایی را نمی‌شود از هم جدا کرد.

همان طور که بهار و تازگی را هم نمی‌شود از هم جدا کرد.

آدمی هم که عاشق زیبایی و تازگی. شاید برای همین است که این همه بهار را دوست داریم.

بهار هم بیکار نمی‌نشیند و از رنگ‌های طبیعی نهایت استفاده را می‌کند.

زیبایی بهار طبیعی است. بهار به کسانی که دوست دارند زیباتر باشند

یاد می‌دهد که با رنگ‌های طبیعی می‌شود سالم‌تر و طبیعی‌تر زیبا باشیم.

در زمانی که مواد شیمیایی به همه جای زندگی‌مان راه پیدا کرده‌اند

بخصوص توی مواد آرایشی بهداشتی، در بازار اجتماعی باسلام می‌شود

طبیعی پیدا کرد و خرید. می‌شود هم سالم‌تر زیبا بود،‌هم طبیعی‌تر!