سرکه انگبین عسلی

شربت سرکه انگبین عسلی

ترکیبات موجود در این شربت باعث منضج و جاری شدن وتخلیه جاری کبدی از سموم غلیظ صفراوی وسوداوی فاسد شده خواهد شد و پالایشگاه سلولی و ساختمان کبد را به بهترین وضعیت باز می گرداند

شربت انار عسلی

شربت انار عسلی

در طب سنتی ایران انار ترش و شیرین ( ملس) دارای اثرات جالی (جلادهنده ) مفتح ، ملین و مدر می باشد و طبیعتی سرد و مرطوب دارد

دمنوش زنجبیل

دمنوش زنجبیل

زنجبیل گیاهی چندساله است و دارای قطعاتی ضخیم و کمی کشیده و پهن به رنگ زرد می باشد که بو و طعمی تند و مطبوع دارد. ساقه های گیاه به طور عمودی از ریزوم ها خارج شده و در انتها به گل های زرد و زیبا منتهی می شوند

دمنوش استوخدوس

دمنوش استوخدوس

استوخدوس، گیاهی چندساله به ارتفاع حدود نیم متر با برگ های متقابل، باریک، دراز، سبزرنگ و پوشیده از گل های سفید پنبه ای است. گل های آن به رنگ بنفش و به صورت سنبله می باشد.

دمنوش آویشن

دمنوش آویشن

آویشن درختچه ای کوتا و پُرشاخه است. شاخه های علفی آن پوشیده از برگ هایی در قسمت فوقانی ساقه است. گل های سفید ریز آن چتری و منفرد می رویند. میوه آن فندق چهارقسمتی است