آبگوشت به . استان قم

آبگوشت به . استان قم

این غذا حاوی آهن و اسید فولیک مناسبی بوده مناسب کسانی است که فقر آهن دارند . برای کودکان در حال رشد مفید بوده برای افراد مبتلا به بیماری قلبی و عروقی بهتر است با حجم کم مصرف کنند .

ادامه مطلب