رفتارهایی که پرخاشگری را در کودک تشدید میکنند

رفتارهایی که پرخاشگری را در کودک تشدید میکنند

رفتارهایی که پرخاشگری را در کودک تشدید میکنند رفتارهایی که پرخاشگری را در کودک تشدید میکنند گاهی اوقات اطرافیان نزدیک کودک مثل پدربزرگ...

ادامه مطلب

کودک نازپرورده انتظار دارد !

کودک نازپرورده انتظار دارد همه خواسته‌های او بر آورده شود. به‌عبارتی خود محور وخوشحال کردن او بسیار سخت است. قوانین برایش معنی ندارند...

ادامه مطلب