گرفتگی عضلانی در بهار را چگونه برطرف کنیم؟

گرفتگی عضلانی در بهار را چگونه برطرف کنیم؟

در فصل بهار با گرم شدن بدن ، بخارات از بلغم رسوب کرده در زمستان در بدن به حرکت در می آید . قرار گرفتن این بخارات در بین عضلات و مفاصل باعث بروز گرفتگی های گذرا و یا حتی شدید در عضلات خواهد شد.

ادامه مطلب