هوش هیجانی

هوش هیجانی

بچه‌هایی که به بیان احساسات می‌پردازند، فرزندان شادتری خواهند بود. آموزش بیان احساسات در خانواده ، باعث کنار‌آمدن با احساسات و کم‌شدن اضطراب در خانواده می‌شود. در شادی و غم فرزندتان شریک شوید به او یاد دهید برای هر اتفاقی، به قاعده ، هیجان‌هایش را خرج کند.

پاییز زیبا

با شروع فصل پاییز

با شروع فصل پاییز تغییراتی پیرامون ما رخ می دهد و بدن را متأثر خواهد کرد. هر فصل خوراکی های مختص خود دارد. بین نعمتها و تغییرات ، ارتباط وجود دارد.

سودا

مصرف دمنوش به لیمو و بادرنجبویه

دافع سودا بوده و مناسب فصل پاییز است. در فصل پاییز غلبه سودا اتفاق می افتد و مهمترین علائمی که ایجاد میشود افت خلق عمومی است در تمامی افراد افت خلق اتفاق می افتد. در بچه ها و خانمها جدی تر است. بروز زودرنجی با افزایش سودا در پاییز ایجاد میشود.

افسردگی پاییزی

علت افسردگی پاییزی

علت افسردگی پاییزی کاهش حرارت در طبیعت و افزایش حرارت کبد در انسان است . در شروع فصل پاییز از مصرف مواد غذایی طبع سرد در شب بپرهیزید.