افتتاح مرکز رژیم درمانی بر اساس طبع و مزاج افراد در مؤسسه طب سنتی ایرانیان ماد.

قدمت طب سنتی در ایران به سال های بسیار دور و حتی به دوران قبل از بوعلی سینا باز می گردد.حال آنکه تغذیه و رژیم درمانی ، علمی نوین و طول ...

ادامه مطلب