اخبارمادطب

با ایران زیبا چه کرده ایم؟!

جنگل خواری

جنگل خواری، مهم‌ترین پرونده تعزیراتی درمازندران

تازه ترین گزارش تعزیرات حکومتی مازندران نشان می‌دهد ؛ قاچاق چوب در این استان گوی سبقت را از دیگر پرونده‌های تعزیراتی ربوده و در ۱۰ ماهه امسال بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است .

تا پایان دی ماه امسال در مجموع هزار و ۲۲۲ فقره پرونده قاچاق در مازندران رسیدگی و مختومه شد که از این تعداد ۴۷۹ فقره مربوط به قاچاق چوب بوده است .

در ۱۰ ماهه سال گذشته تعزیرات حکومتی مازندران ۱۴۳ فقره پرونده قاچاق چوب را رسیدگی و مختومه کرده بود.بریدن درختان جنگلی به صورت غیرمجاز و به دور از چشم نیروهای جنگلبانی و فروش آن در بازارهای داخلی کشور شیوه ای از جنگل خواری است که عمدتا توسط باندهای قاچاق چوب انجام میشود.