اطلاعیه مهم

نظر به استقبال مردم از مباحث طب سنتی ایرانی و نیز وجود شرایط خوب برای ارائه خدمت به مردم و پتانسیل بالایی که بسیاری از عطاران آموزش دیده و با سابقه میتوانند داشته باشند ، متأسفانه طی یکسال اخیر افرادی با نام پزشکان مطرح طب ایرانی شروع به فعالیت نموده و دانسته یا ندانسته ، حرمت حقوق معنوی را از بین برده اند .

اطلاعیه مهم بدینوسیله اینجانب دکتر مهدی فهیمی اعلام مینمایم در هیچ یک از شهرهای کشور شعبه نداشته و فعالیت اینجانب در تهران و در محدوده مطب خلاصه شده است . لذا شعباتی که طی مدت اخیر در محدوده شهران شهر تهران و نیز در شهر گناوه ادعای نمایندگی نموده اند و عرضه محصولاتی را با نام اینجانب داشته اند ، منفک از حوزه فعالیتی این مرکز بوده و چنانچه مواردی مشاهده شود اقدام برای دفاع از حقوق مردم برای اینجانب محفوظ می باشد .

 

drfahimi-mosahebe