یوسف کوچولو پس از ۲۰سال با توصیه‌های جناب آقای دکتر مهدی فهیمی چشم به جهان گشود

یوسف کوچولو پس از ۲۰سال با توصیه‌های جناب آقای دکتر مهدی فهیمی ، در۲۵شهریور ۹۷ در بیمارستان پاسارگاد تهران چشم به جهان گشود.

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی