جامعه احیاگران طب سنتی

 

جامعه احیاگران طب سنتی تنها NGO ملی طب سنتی با مجوز وزارت بهداشت وزارت کشور به همت گروهی از پزشکان در داخل کشور به ثبت رسید و پس از طی سه سال فعالیت مستمر توانسته کرسی مقام مشورتی سازمان ملل
(ECOSOC) Economic and Social Council
را کسب نماید تا بتواند از این طریق طب ایرانی را در ابعاد جهانی معرفی و عرضه نماید. در نتیجه این اتفاق ، بزرگترین گام بین المللی برای جهانی سازی هویت طب ایرانی اتفاق افتاده است و ایران رسماَ به عنوان کشور دارای طب مستقل معرفی گردیده است . کسب این کرسی مشورتی حاصل تلاش آقای دکتر مهدی فهیمی – آقای دکتر عزیزخانی – آقای دکتر کردافشار – آقای دکتر اکبری – خانم دکتر اسحاقی – آقای دکتر اسماعیلی و آقای تاجبخش می باشد .

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی