یادداشت روز…

جناب آقای دکتر روحانی .. ریاست محترم جمهور

سرکار خانم مولاوردی .. دستیار ویژه ریاست محترم جمهور در امور حقوق شهروندی

با سلام

عدم وجود آموزش جهت حفظ و ارتقاء سلامت ملی در ایران باعث پایین آمدن کیفیت زندگی ایرانیان شده و این امر تولید بیماری نموده است . نبود شرایط مناسب برای نظام سلامت محوری و تقدم پیشگیری بر درمان ، جامعه ای دردمند را بوجود آورده است .

ارتباط مستقیم و مهم اقلیم شناسی با سلامت مردم در ابعاد ملی و نیز حضور مدیر ارشد جنابعالی در بخش محیط زیست که در شرایط بحران آلودگی هوا ، فقط از مردم درخواست دعا برای وزیدن باد میکند ، هرگز نمیتواند مدیریتی برتغییرات عظیم اقلیمی داشته باشد .

باز شدن بازار تقدیم محصولات تراریخته به کشور ، تهدیدی بزرگ برای ملت ایران محسوب میشود که خسارت آن را در چند سال آینده ، هیچ کس نمیتواند جبران کند .

خاک ، آب ، هوا ، غذا ، سلامتی مردم این سرزمین در خطر است !!!!!!

نسبت به این شرایط ناراضی هستیم ….
لطفا آدرس تریبون آزاد اعلام فرمایید .

یقینا وجود تریبون آزاد سبب گشایش در سایر امور نیز خواهد شد …

پزشک و شهروند ایرانی – دکتر مهدی فهیمی

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی