یادداشت روز

یادداشت روز…

یادداشت روز...

یادداشت روز…

یادداشت روز…سلام بر ایران عزیز

سلام بر مادر فرزندان سر زمینم

ایران نلرز
به حق جوانان و مردان و زنانی که جان و مالشان را نثارت کرده و میکنند نلرز

میدانم از دست فرزندان ناخلف خود ناراحتی
میدانم از فقر و بی کسی فرزندانت خون به دل داری
میدانم اب و خاک تو را فرزندان ناصوابت آلوده کرده و خشمگینی

میدانم ثروتی که به فرزندانت بخشیده ایی به نیکی استفاده نکرده ایم
میدانم مراتع زیبایت را خشکانده ایم

میدانم به نامت قسم خوردیم که به فرزندان خاکت خدمت کنیم و خیانتی بزرگ دامن زده شد
میدانم نامت همیشه پر از فخر و افتخار بوده واکنون تو را فقیر صدا میزنند و فقیر نگاهت میکنند

میدانم دل مردمت از خیانت فرزندان ناخلفت پر خون شده وبسیاری از فرزندانت اکنون بخاطر این خیانت در اجازه وردود سموم خطرناک و غذای الوده در تخت بیماری خفته اند و دلت پرخون است
ایران ای وطنم نلرز
میدانم بستن نادرست سدهای اب دشتهای سرسبزت را به بیابانهای خشک تبدیل کرده اند
ونخلستانهای خوزستانت با هزاران نخل خرما را خشکاندن
میدانم شیراز و اصفهانت با بی لیاقتی برخی فرزندانت در حال فرو رفتن در سکوت مرگبار خشکی و فرسوده گی است

میدانم هامونت را با بی لیاقتی فرزندانت از دست داده ایی
ای ایران داغدیده و گریان از خودیهایت
نلرز
میدانم دانشگاهایت فقیر شده اند
میدانم جوانانت در دام اعتیاد از دست نابخردیهای خودیها میسوزند

اما ای ایرانم نلرز
تو پناه مایی
ایرانم
تو خاک و خون مایی
به نام پر آوزه ات نلرز

لرزیدنت ای مادر پناهمان را بی پناه خواهد کرد
لرزیدنت ای مادر فرزندانت را فقیر و فقیرتر خواهد کرد

به نامت قسم ای ایران
برای سلامتی وجودت تلاش خواهیم کرد

ای خدای بزرگ
ای صاحب قدرت بیکران
از تو میخواهیم مادر ما ایران را از بیماری لرز که نابخردیهای فرزندانش بجانش انداخته اند نجات ده

خدایا
ایرانمان را نلرزان
مردم این سرزمین بعداز سالها ناراحتی و دادن شهید در راه تو و میهن عزیز تاب داغ داغتری را ندارند

خدایا ایرانمان را حفظ کن
خدایا ایرانمان را نلرزان

خدایا خائنین به ایران و فرزندانش را به راه راست هدایت نما
توبه انها را در خیانت به کشور و مردم پذیرا باش
و سزای انها را بدون لرزیدن ایران نصیبشان کن

در این شامگاه جمعه اول دی ماه
که میتوانست بعد از لرزیدنهای مدام اکنون مادران بی فرزند
زنان بدون شوهر
فرزندان بدون مادر و خانه های ویرانه را بوجود بیاورد
اما با لطف تو ای خدای بزرگ
هم اکنون بوی زندگی از ایرانمان میاید
شکر گزار وجودت هستیم

ای ایران
ای مرز پرگهر
نلرز نلرز نلرز
و نگهبان فرزندانت باش
ای ایران عزیز
لرزیدن کرمان و کرمانشاهت چه بر سر
فرزندانت نیاورد

ای مادر
دیگر ما را با لرزیدنت امتحان نکن
و فرصتی ده برای سر بلندی و ابادانیت کوشش کنیم

یادداشت روز…

بامید ابادانی میهن عزیزمان ایران
دوستدار سلامت مردمان
دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *