یادداشت روز

یادداشت روز…

توصیه روز پزشک...

سلام

تأیید یا انکار خودی

چند صباحی است که موضوع استفاده از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی توسط مدیران ارشد وزارت بهداشت به عنوان یک عامل خطر معرفی می گردد .

درشرایطی که سیاست گذاریهای کلان دنیا به سمت و سوی استفاده از داروهای گیاهی و گیاهان دارویی است این اتفاق جمعی توسط تحصیل کردگان رتبه بالای کشور در وزارت بهداشت جای بسی تأمل دارد .

❓سوال این است

آیا مدیران وزارت بهداشت که مخالف استفاده از داروهای گیاهی هستند وکیل مدافع شرکتهای دارویی غربی هستند و یا برای حمایت از حقوق مردم دستمزد دریافت میکنند .

چنانچه برای حقوق مردم تلاش می نمایند چرا آهنگ جهانی حرکت به سمت استفاده از داروهای گیاهی با آهنگ آنها ساز نیست .

و چنانچه با ایجاد فشار و بر هم زدن بازی عادلانه مورد درخواست رهبری برای یکسان شدن خدمات دهی به مردم از طریق طب کلاسیک و طب ایرانی قصد تغییر نتیجه را دارند بایستی مشخص شود که چرا با آموزش ، توسعه و راه اندازی شفاخانه های طب ایرانی مخالفت می ورزند .

و چرا پزشکان فعال طب ایرانی بایستی در کشور خود تحت فشار وزارتخانه متبوع قرار گیرند.

تمام این نکات از یک سو ، اما ادعای معاون تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت یه این که داروهای گیاهی استاندارد ندارد باید اعلام کنیم که یک جرم بزرگ دولتی اتفاق افتاده است .

اگر داروهای گیاهی استاندارد ندارد پس چرا وزارت بهداشت به برخی از آنها مجوز تولید صادر نموده است .

دوم اینکه معاون محترم تحقیقات و فنآوری چقدر از بودجه های دریافتی را صرف بررسی اثر بخشی داروهای گیاهی بر روی حداقل بیست میلیون ایرانی دچار کبد چرب و بیماریهای کبدی نموده است .

شایسته است نه بر اساس تعهد ملی و ایرانی ، بلکه بر اساس حداقل تعهد تحقیقات و فنآوری معاونت محترم دیدگاه خود را تأیید و یا رد مصرف داروهای گیاهی به صورت آماری اعلام می نمود .

چرا که یک دانش آموخته مبتدی آشنا به خواص داروهای گیاهی بیشتر از یک معاونت میتواند در تأیید و یا رد خواص این داشته های ملی توضیحات معنادار ارائه نماید .

البته اینکه مردم بایستی زیرنظر پزشکان ترکیبات گیاهی را مصرف نمایند بسیار سخن سنجیده ای است ، اما پزشکان طب ایرانی که دائم تهدید میشوند و مدیرانی که دارای تریبون و بیمارستان هستند خواص داروهای گیاهی را انکار می نمایند .

حال تأیید یا انکار خودی …..

مردم باید قضاوت کنند .

بازگشت بە لیست