یادداشت روز دکتر…

به نام خدا
یادداشت روز دکتر

سالهاست که با بغض درگلو ، کانون های ایجاد خطر در ابعاد ملی را یافته و برای رفع آن تلاش نموده ام . محدودیت ها و بندهایی که بر دانسته ها دارم ، اجازه بیان صریح مطالب را نمی داد . اما در گذر عمر و در آستانه سی سال فعالیت پزشکی که بالطبع منجر به بازنشستگی از آن شغل میشود ، اکنون دیگر مجالی برای نگفته ها نیست . آری بعد از صدها برنامه تلویزیونی ، در برنامه ” تب و تاب ” به بیان بخشی از حقایق سلامت در جامعه پرداختم ، اما بغض خفته در گلوی یک جامعه باز شد!

شاید نگاهِ از دور ، توصیفات متفاوتی را برای هر بیننده ایجاد نماید ، اما این یکی از سدهای بسته فکری بود ، که اکنون باز شده است و متصدیان گذشته و حال باید پاسخگوی این همه پوشش دادن ناصحیح به مشکلات درونی زندگی مردم را داشته باشند .

آری ایمان دارم که کشورم ایران با جمعیتی جوان که اکنون در حال گذر از جوانی و رسیدن به سنین میانسالی میباشد ، مستحق استفاده از سلامت خویش برای رسیدن به اهداف مادی و معنوی خویش هستند و سلامت به عنوان یک ثروت شخصی ، خانوادگی ، اجتماعی و ملی بایستی مورد توجه تمام زیرگروههای اجتماعی و مدیران ارشد نظام سلامت کشور قرار گیرد .

اینک که بحث مشکلات جنسی در یک کلام ، بغضی در گلوها شود و حتی کاریکاتوریست ها را وادار به دامن زدن به این موضوع کند ، باید بیندیشیم مشکل داران امروز ، کودکان دیروز این جامعه بودند و بایستی با ساماندهی موضوع ( ختنه بد ) و چندین شاه کلیدی که سلامتی جامعه را به خطر انداخته ، بتوانیم جامعه سالمی را برای خود و نسل های آینده خویش تدارک ببینیم .

بسیاری در سه شنبه شب در حین برنامه تب و تاب ، ناراحت شدند، بسیاری موضوع را به تمسخر گرفتند، بسیاری اندیشیدند و من شاکرم خدای خویش را که توانستم یکی از بغض های نهفته و نگفته جامعه خویش را بازگو نمایم.

و امید دارم با همت ملی و همکاری گروههای علمی کشور در بحث های پیش رو ، بتوانیم اجزای سلامت جامعه را تنظیم و سلامت ملی را تقدیم ملت عزیزمان نمائیم .

بدینوسیله از تمامی مردم عزیز که به هر نحوی در فضای حقیقی و در فضای مجازی اینجانب را در بازشکافی مشکلات عمومی حمایت کردند ، تشکر می نمایم و همچنین گوش جان به انتقادهای منصفانه از طرف مردم عزیزم می سپارم .

باز هم اگر به حریمی نزدیک شدیم ، عذرخواهیم . اما بیان یک گلوگاه بزرگ مشکلات ، فقط با برنامه ریزی و چاره اندیشی قابل حل است و پنهان کاری ، به جز ایجاد زلزله چند ریشتری در کانون خانواده ها ، موضوع دیگری را پدید نخواهد آورد .
به امید رسیدن به سلامت جمعی مردم جامعه ایران

دوستدار سلامت مردمان ایران زمین
دکتر مهدی فهیمی

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی