خوراکی ها

گوشت بلدرچین

گوشت بلدرچین

گوشت بلدرچین

گوشت بلدرچین مزاج این گوشت گرم و خشک است .

ارزش غذایی بسیار خوبی دارد . نسبت به سایر پرندگان حاوی پروتئین بیشتری است .

منبع ویتامین بوده و کلسترول کمی دارد .

همه گروههای سنی میتوانند استفاده کنند و تخم بلدرچین نیز ارزش غذایی بالاتری نسبت به تخم پرندگان دیگر دارد .

در افراد گرم و خشک و در بیماریهای با منشاء صفرا ؛ منع مصرف دارد .

مصلح آن روغن بادام ، آب انار و روغن کنجد و زیتون است .

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط