خوراکی ها

گلابی ( کُمَّثری )

گلابی 2 - گلابی ( کُمَّثری )

گلابی ( کُمَّثری )

گلابی ( کُمَّثری ) ۱ – بهترین آن شیرین و شاداب آن است.
۲ – طبیعت آن معتدل و مایل به گرمی و در دوم تر می باشد.
۳ – مقوی قلب و معده و هاضمه و معتدل خون است و خفقان و تشنگی را از بین می برد.
۴ – برای سرد مزاجان و افرادی که معده ضعیف دارند مضر است و مصلح آن زنجبیل پرورده است.

📘منبع: مروری بر طب سنتی ایران.ص۲۴۶

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط