اخبار

گردشگری روستایی رو احیا کنیم!

گردشگری روستایی را احیا کنیم

گردشگری روستایی رو احیا کنیم!

گردشگری مزرعه، فراری نوستالژیک به روزهای خوب گذشته

امروزه گردشگران به دنبال تجارب جدید می‌باشند، و دیگر از هتل‌های لوکس و سواحل شلوغ خسته شده‌اند و به گردشگری جایگزین روی آورده‌اند. یکی از جدیدترین اشکال گردشگری جایگزین گردشگری مزرعه یا کشاورزی است.

در این‌گونه از گردشگری، گردشگران یا در منزل خانواده‌های مزرعه نشین اقامت کرده، درباره فعالیت‌های مزرعه‌داری دانش کسب می‌کنند، یا بازندگی در خانه‌های ماهیگیران، همراه آنان به سفرهای ماهی گیری می‌روند.

گردشگری مزرعه، ابزاری نیز برای حفاظت از چشم‌اندازهای سنتی است. برخی گردشگران این نوع گردشگری را باهدف تفریحی دنبال می‌کنند، یا به‌عنوان یک «فرار نوستالژیک، به‌روزهای خوب گذشته» به آن می‌نگرند.

به‌طور خاص وقتی هدف از بازدید، تمرکز ویژه‌بر کشاورزی، باهدف لذت بردن از باغات و مزارع یا همراهی با حیوانات اهلی باشد، نوع آن گردشگری کشاورزی است. اهداف گردشگری کشاورزی، ایجاد درآمد بیشتر با استفاده از منابع کشاورزی برای مقاصد تفریحی به‌منظور توسعه کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان است.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط