اخبارمادطب

کما در جشنهای ملی ایرانیان

کما در جشنهای ملی ایرانیان

کما در جشنهای ملی ایرانیان

با سلام ودرود
این نوشتار:
“کما در جشنهای ملی ایرانیان “

ایام را به کام خود گوارا سازید انطوریکه دوست دارید چون کسی برایتان اینکار را نخواهد کرد

بدون شک شادی و شاد زیستن یک هنر بزرگ بهره برداری و فن کاربردی در زندگی مردم مشرق زمین بوده و ایرانیان بخوبی با ساختن افسانه ها و داستانها از ان در زندگی خویش بهره مند بوده اند
جشنهای فصلی
جشنهای بومی هر منطقه
جشنهای سالانه
جشنهای شکر گزاری

و جشنها و جشنهای متعدد که عملا زندگی انها را رونق میبخشید و همیشه در شکر گزاری خود را موفق میدانستند

زمان گذشت و تحلیل و نابودی این جشنها بدلائل نامعلوم و اکنون بسی معلوم شروع شد و ادامه یافت

مقتضای سنی اینجانب اینقدری هست که زیبائیهای جشن چهارشنبه سوری رو به زیبایی درک کرده باشم و عاشق ان بودم که با فرزندان سر زمینم همیشه ایام این جشن را زنده بدارم و از اتش بازی که یکی از مظاهر پاکی در تمام ادیان و مذاهب بوده و هست و در نگاه مردم شناسی ایرانی نیز اهمیت خاص داشته در سنین باز نشستگی بهره مند باشم

اما ظاهرا گروهی که کمر به نابودی فرهنگ و شادیهای ایرانی بسته اند و یا به اشتباه اینکار نابخردانه را شروع کرده بودند اینروزها خود را پیروز میدان میدانند و دیشب ۲۶ اسفند نود ونه جشن باستانی چهارشنبه سوری را مجروح و به کما رفته دیدم

چه گروه و تفکری طرح ترور چهارشنبه سوری و جشنهای اصیل ایرانی را طراحی و اجرا کرده اند نمیدانم اما پر واضح است که ضربه کاری و محاسبه شده ایی به این جشن بزرگ وارد امده

یقینا شکار بعدی این تفکر جشن نوروز خواهد بود

بهوش باشیم و در دوران کرونا که شرایط برای خفت گیری فرهنگی و شکار نوروز فراهم شده است را بدرستی درک کنیم و در عین حال که مراقب سلامت خود و خانواده هستیم در درون خانه به با بازگو کردن خاطرات و راه انداختن بزم شادی و نشاط مانع از شکار جشنهای ملی خویش شویم تا صبح فرا رسد و تاریکی تفکر غم و اندوه و زمستان سرد فرهنگی کشور عزیزمان خود را به زیبایی بهاری نو و صبح طلوع بیداری وشادی ملی برساند

زنده باد انسانیت
زنده باد ایران و ایرانی
زنده باد فرهنگ ازادگی حسین بن علی ع و سربداران و دلیران تنگستان و جشنهای و شادیهای سر زمین جاودانه ایران

زنده باد چهارشنبه سوری زیبای بدون انفجار و همراه با اتش بازی و قاشق زنی و شادی بهاران و نوروز ملت بزرگ ایران

دوستدار سلامت مردمان

دکتر مهدی فهیمی

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط