بیشتر بدانیم

چگونه نقرس را کنترل کنیم ؟

چگونه نقرس را کنترل کنیم ؟

چگونه نقرس را کنترل کنیم ؟

چگونه نقرس را کنترل کنیم ؟ در نقرس بدن نمیتواند اسید اوریک را دفع کند و یا تولید اسید اوریک بالا است .

سماق زیباترین گیاه برای شکستن و دفع اسید اوریک است . ماساژ روغن های گرم روی مفاصلی که درگیر است بسیار در کنترل درد موثر است .

در نقرس حاد ، استفاده از زالو در درمان ، با بازشدن عروق آن منطقه و برداشتن سموم توسط زالو بسیار کمک کننده است .

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

 

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط