چگونه نقرس را کنترل کنیم ؟

در نقرس بدن نمیتواند اسید اوریک را دفع کند و یا تولید اسید اوریک بالا است .

سماق زیباترین گیاه برای شکستن و دفع اسید اوریک است . ماساژ روغن های گرم روی مفاصلی که درگیر است بسیار در کنترل درد موثر است .

در نقرس حاد ، استفاده از زالو در درمان ، با بازشدن عروق آن منطقه و برداشتن سموم توسط زالو بسیار کمک کننده است .

 

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی