بیشتر بدانیم, خوراکی ها

چگونه غذا مصرف کنیم تا هضم بهتری داشته باشیم ؟

چگونه غذا مصرف کنیم تا هضم بهتری داشته باشیم ؟

چگونه غذا مصرف کنیم تا هضم بهتری داشته باشیم ؟

چگونه غذا مصرف کنیم تا هضم بهتری داشته باشیم ؟ چه مقدار برداشت غذایی داشته باشیم؟

رعایت مواردی که به هضم بهتر غذا کمک میکند :

۱. عدم وجود استرس و تنش در زمان صرف غذا

۲. تمرکز بر غذای مصرفی

۳. آرام غذا خوردن و جویدن کافی غذا

۴. مصرف زودهنگام شام

۵. عدم نوشیدن مایعات همراه با غذا

۶. غذاخوردن در حجم کم و دفعات بیشتر

۷. کاهش تنوع غذایی در هر وعده

در ماساژ ، کلیه اندامهای درونی ما تحت تاثیر قرار میگیرند و جریان خون بهتر در اندامها جریان پیدا میکنند. بهتر است هر چند وقت یکبار بدن را به یک ماساژ دعوت کنیم.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط