بیشتر بدانیم, خوراکی ها

چگونه غذا مصرف کنیم تا هضم بهتری داشته باشیم ؟

چگونه غذا مصرف کنیم تا هضم بهتری داشته باشیم ؟

چگونه غذا مصرف کنیم تا هضم بهتری داشته باشیم ؟

چگونه غذا مصرف کنیم تا هضم بهتری داشته باشیم ؟ چه مقدار برداشت غذایی داشته باشیم؟

رعایت مواردی که به هضم بهتر غذا کمک میکند :

۱. عدم وجود استرس و تنش در زمان صرف غذا

۲. تمرکز بر غذای مصرفی

۳. آرام غذا خوردن و جویدن کافی غذا

۴. مصرف زودهنگام شام

۵. عدم نوشیدن مایعات همراه با غذا

۶. غذاخوردن در حجم کم و دفعات بیشتر

۷. کاهش تنوع غذایی در هر وعده

در ماساژ ، کلیه اندامهای درونی ما تحت تاثیر قرار میگیرند و جریان خون بهتر در اندامها جریان پیدا میکنند. بهتر است هر چند وقت یکبار بدن را به یک ماساژ دعوت کنیم.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط