بیشتر بدانیم

چگونه خواب کودکان را تنظیم کنیم ؟؟

چگونه خواب کودکان را تنظیم کنیم ؟؟

چگونه خواب کودکان را تنظیم کنیم ؟

چگونه خواب کودکان را تنظیم کنیم ؟؟ هر ساعت از روز او را وادار به خوابیدن نکنید. با بازی کردن در طول روز او را خسته کنید. او را در تخت خودش خوابانده و چراغ را خاموش کنید. از قصه گفتن مخصوصا قصه های تخیلی نهایت بهره را ببرید.از نوازش کردن بچه ها غافل نشوید که دلیل بسیاری از ناآرامی های آنهاست.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط