اخبارمادطب

چگونه با کودک خجالتی برخورد کنیم

مراقب داستانهایی که برای کودکتان تعریف میکنید باشید

چگونه با کودک خجالتی برخورد کنیم

 

چگونه با کودک خجالتی برخورد کنیم از واژه‌های تمسخرآمیز مانند ترسو، خجالتی، دست و پاچلفتی و بی‌عرضه استفاده نکنید
از سرزنش کودک به دلیل بازی نکردن با همسالان بپرهیزید.
او را با دیگران مقایسه نکنید و اجتماعی بودن اطرافیانش را به رخ او نکشید.
در کودک احساس امنیت ایجاد کنید و از دیگران او را نترسانید.
به کودک برچسب خجالتی بودن نزنید.
به کودک مسئولیت‌های کوچک بدهید و اعتماد به نفس او را تقویت کنید.
رفتار مثبت و واقعی در کودک پیدا کنید و آنها را برجسته کنید و تشویقش کنید.
فرزندتان را همان طور که هست، بپذیرید و توقع و انتظار بی‌مورد و بیش از حد نداشته باشید.
بازی‌های دسته‌جمعی که در آنها بزرگسالان با کودکان مشارکت می‌کنند انجام دهید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط