روانشناسی

چگونه احساسات منفی و خاطرات بد زندگیمان را فراموش کنیم؟

چگونه احساسات منفی و خاطرات بد زندگیمان را فراموش کنیم؟

چگونه احساسات منفی و خاطرات بد زندگیمان را فراموش کنیم؟

چگونه احساسات منفی و خاطرات بد زندگیمان را فراموش کنیم؟ خاطرات بد گذشته از مواردی است که اگر در ذهن فرد باقی بماند اثرات بدی را بر زندگی فرد می گذارد.
فکر کردن و یادآوری مداوم این خاطرات باعث افسردگی و تضعیف روحیه شخص می شود و اگر طولانی مدت باشد خطرناک است.

تکنیک ۱️⃣
ازبین بردن تمام آثار بیرونی خاطرات بد و هرآنچه موجب یادآوری آن می شود ، از قدم های مهم فراموش کردن آن است

تکنیک ۲️⃣ :
عدم پرورش افکار منفی است، به گونه ای که نباید با یادآوری خاطرات بد، آن ها را گسترش داد. متاسفانه برخی افراد عادت دارند افکار مزاحم را پرورش دهند

تکنیک ۳️⃣
از راههای اهمیت ندادن به افکار منفی این است که فرد در مواقع هجوم آن ها به ذهن ، سریع ذهن خود را متوقف کند و با ایجاد حالت تنبیه، آمار ورود این افکار به ذهن را کاهش داد

تکنیک ۴️⃣
با نوشتن آن خاطره بر روی کاغذ و پررنگ کردن هر خاطره ای هرچند بد، نکات مثبت آن را در نظر گرفت؛ از جمله نکات مثبت هر خاطره بد می توان به هوشیاری، آگاهی، تجربه و درس عبرت برای افراد اشاره کرد.

تکنیک ۵️⃣
از مهمترین کارها این است که افکار مثبت، جایگزین افکار منفی شوند، این امر تمرکز قوی و تلاش مداوم فرد را میطلبد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط