یادداشت روز

چگونگی رفع خشکی مزاجی و مشکلات در دفع

چگونگی رفع خشکی مزاجی و مشکلات در دفع

چگونگی رفع خشکی مزاجی و مشکلات در دفع

چگونگی رفع خشکی مزاجی و مشکلات در دفع  شروع فصل پاییز توأم است با ایجاد خشکى در بدن و در این حالت بسیارى از افراد دچار خشکى مزاجى و مشکلاتى در وضعیت دفع میگردند .
در این فصل که غلبه خشکى و سردى اتفاق افتاده است ، اسپاسم و سفت شدن عضله کنترل دفع در ناحیه مقعد نیز اتفاق می افتد که به مشکل دفع راحت ، مشکل دیگرى نیز افزوده میشود .

چنانچه نشستن روى سطوح سرد اتفاق بیفتد درجه اسپاسم نیز بیشتر شده ومیتواند همراه با یبوست ، ایجاد مشکل خونریزى از مقعد و حتى شقاق و ترک خوردگى در مقعد را ایجاد نماید که این حالت بسیار رنج آور بوده ومیتواند سلامت فرد و مدل تغذیه را تحت تاثیر قرار داده وترس از خوردن را در افراد ایجاد نماید .

چرب کردن ناحیه مقعد در افراد مستعد ، با روغن بنفشه و یا پماد رازى میتواند از شروع این مشکل پیشگیرى نماید .

طهارت با آب گرم قبل از اجابت مزاج نیز بسیار کمک کننده میباشد .

استفاده از میوه هاى انار و انگور دانه دار باید با دقت در جویدن دانه انجام شود ، تا باعث ایجاد شقاق نشود .

نوشیدن مایعات گرم بخصوص در ساعات اولیه صبح را فراموش ننمایید .

دوستدار سلامتى همیشگى شما
دکتر مهدى فهیمى

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط