اخبارمادطب

چند بار در روز کارها را فراموش می کنید؟

چند بار در روز کارها را فراموش می کنید؟

چند بار در روز کارها را فراموش می کنید؟

چند بار در روز کارها را فراموش می کنید؟ دور شدن از زندگی حرکتی و طبیعی، وابستگی بیشتر به ابزارهای دیجیتال، اضطراب هایی که سبک زندگی برایمان ساخته و… فعالیت مغزمان را هم دستخوش تغییر می کند.

فراموشکاری های شایع در انسان مدرن یک جور هشدار طبیعی ست.

راه حل:

گردو را از بچگی شکل مغز انسان می دیدیم. شگفت انگیز نیست که این مغز کوچک مغذی، یکی از مؤثرترین مواد خوراکی برای بهبود عملکرد مغز و حافظه است؟

دخانیات مغز را کوچک و احتمال ابتلا به آلزایمر را تشدید می کند.

 در مقابل سیگار، بادرنجبویه نعناسان را در طبیعت پیدا می کنیم که با آلزایمر دشمنی دارد.

و اگر دنبال یک خوراکی مقوی دیگر با اثرات مثبت بر حافطه می گردید، راه دور نروید: ارده شیره گوارای وجودتان.

پیشگیری های موثر فقط با خورد خوراک محقق نمی شود. اغلب اوقات این «پرهیز» است که راهگشاست.

مراقب شکر باشید: این شیرینی فریبنده می تواند زندگی شما را تا آخر عمر تلخ کند. مصرف شکر را قطع یا بسیار محدود کنید.

مطالعه و نوشتن مغز شما را به تکاپو می اندازد.

ورزش های هوازی و مدیتیشن شما را برابر عارضه های زندگی مدرن مقاوم می کند.

دوستدار سلامی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط