بیشتر بدانیم

چرا در بهار باید غذاهای ترش استفاده کرد ؟

غذاهای ترش

در افرادی که دچار مشکلات ناشی از افزایش سودا می باشند گرم شدن هوا در بهار سبب حل شدن سودا در خون شده و به مرور حجم سودا درخون بالا خواهد رفت و افت و خیز خلقی و حتی انزجار از بهار نیز ممکن است در این افراد ایجاد شود.

در این شرایط استفاده از خوراکیهایی که میتواند دافع سودا باشد بسیار کمک کننده خواهد بود. از جمله استفاده از غذاهایی که دارای سبزیجات گرم و معطر باشد. ترش کردن غذا با آبغوره و آب نارنج و یا سرکه که بتواند سودا را از بدن دفع کند .