چرا برگشت ادرار به مثانه اتفاق می افتد ؟؟

برگشت ادرار از مثانه به حالب در بچه ها بیشتر و در دختران بیشتر از پسران است . سردی مثانه علت بروز این مشکل است .

در بزرگسالان با خنده و یا عطسه قطراتی از ادرار خارج میشود که معمولا آزاردهنده است . در بچه ها شب ادراری اتفاق می افتد . راه حل تمام مشکلات بالا گرم کردن مثانه با استفاده از روغن های گرم است . ترکیبات گیاهی که باعث میشود رطوبت زائد آنها دفع شود نیز بسیار مفید است.

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی