اخبار

چرا باید کفش مناسب بپوشیم؟

چرا باید کفش مناسب بپوشیم؟

چرا باید کفش مناسب بپوشیم؟

چرا باید کفش مناسب بپوشیم؟ گاهی علت ایجاد کمردرد بدلیل پوشیدن کفش نامناسب است. انتقال نیروی نامناسبی که از زمین به بدن وارد می شود و علت آن وجود کفش نامناسب است، اعمال فشار و خستگی در عضلات مفاصل بالایی بدن کرده و می تواند کمردرد ایجاد کند.

وقتی قوس کف پا در کفش به طور مناسب پر نشود، الگوی راه رفتن دچار اختلال می شود و این الگوی غلط به کمر منتقل و درد ایجاد می شود. پوشیدن کفش های پاشنه بلند، خط ثقل بدن را جابجا کرده و باعث ایجاد فشار بیش از حد و آسیب به کمر می شود.

پوشیدن صندل با کفه تختی که دارد باعث می شود که قوس کف پا پر نشود و موجب آسیب به کف پا و زانوها شود.

پوشیدن کفش هایی که بسیار باریک هستند باعث تغییر شکل انگشتان و انحراف آنها می شود و به مرور شکل پا تغییر می کند.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط