مقالات انگلیسی دکتر فهیمی

چالش علم اعتقادی و اعتقاد علمی در پزشکی امروز

حجامت هفته حزیران 1401

چالش علم اعتقادی و اعتقاد علمی در پزشکی امروز

مقاله به مناسبت هفته حزیرات ۱۴۰۱ دکتر مهدی فهیمی

 

1 min scaled - چالش علم اعتقادی و اعتقاد علمی در پزشکی امروز

هفته حزیران ۱۴۰۱

2 min scaled - چالش علم اعتقادی و اعتقاد علمی در پزشکی امروز

هفته حزیران ۱۴۰۱

 

3 min scaled - چالش علم اعتقادی و اعتقاد علمی در پزشکی امروز

 

4 min scaled - چالش علم اعتقادی و اعتقاد علمی در پزشکی امروز

هفته حزیران ۱۴۰۱

5 min scaled - چالش علم اعتقادی و اعتقاد علمی در پزشکی امروز

هفته حزیران ۱۴۰۱

6 min scaled - چالش علم اعتقادی و اعتقاد علمی در پزشکی امروز

هفته حزیران ۱۴۰۱

7 min scaled - چالش علم اعتقادی و اعتقاد علمی در پزشکی امروز

هفته حزیران ۱۴۰۱

8 min scaled - چالش علم اعتقادی و اعتقاد علمی در پزشکی امروز

هفته حزیران ۱۴۰۱

 

برای هماهنگی و رزرو نوبت بر روی کلمه شماره کلیک کنید.

و همچنین می توانید برای رزرو نوبت با شماره های:

۰۲۱۸۸۹۷۶۵۶۳-۸۸۹۵۳۷۰۳ تماس بگیرید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید