یادداشت روز

یادداشت روز…

علائم خشکی پوست

راهکارهای مبارزه با خشکی پوست و خارش پوست، خون دماغ شدن، سرفه های خشک این روزها هوا به سمت سرد شدن هست علایم خشکى پوست بصورت خارش و یا ترک خوردگى پوست ، خود را نشان میدهد .

در دستگاه تنفسى فوقانى شرایط براى خون دماغ شدن فراهم است .

در دستگاه تنفس تحتانى ، ریه ها مستعد خشک شدن و سرفه هاى خشک هستند .

در افراد مسن و در جنس زن و مرد ، علائم تکرر ادرار و یا کم اختیارى ادرار بروز پیدا میکند .

در تمامى موارد فوق افزایش سرماى بافتى ، باعث کاهش خونرسانى و رطوبت به بافتها شده است که این علائم خود نمایى میکند.

براى مقابله با این وضعیت پرهیز از خوردن غذاهاى خشک و fast food بسیار ضرورى میباشد.

چون این غذاها بعد از ورود به بدن آب دستگاه گوارش را جذب نموده و درجه خشکى را اضافه مینمایند .

نکته:

از بین خوراکیها چنانچه سه نوع آن را روزانه انتخاب نمایید بسیار سالمتر خواهید ماند .

کدام خوراکیها؟

هویج بصورت آب پز یا بخار پز
کدو مسمى یا کدوى سبز
کرفس

با این محصولات غذاهاى متنوعى را میتوان آماده نمود تا وضعیت حرارت و رطوبت در بدن تنظیم بماند.

بهتر هست
روغن زیتون
آبغوره
لیموترش
را به این خوراک اضافه نمود تا بسیارى از علائم غلبه سردى و خشکى پاییز با این رژیم برطرف شود .

عجیب اینکه این رژیم باعث کاهش قند و چربى خون نیز خواهد شد.

دوستدار سلامتى همیشگى مردمان
دکترمهدى فهیمى