بیشتر بدانیم

وسواس در انتخاب لباس زیر

وسواس در انتخاب لباس زیر

وسواس در انتخاب لباس زیر

  • اهمیت لباس زیر در بروز بیماری های زنانه
  • در انتخاب لباس زیر وسواس به خرج دهید! موارد زیرا را حتما در نظر بگیرید.
  • لباس زیر نامناسب یعنی تولید گرما و رطوبت و رشد بیش از حد باکتری ها و عفونت ها
  • لباس زیر نخی مناسب است زیرا رطوبت را از خود عبور می دهند و فضای مناسبی برای واژن فراهم می کنند.
  • لباس های زیر تنگ فانتزی فقط برای مدت محدود؛ اما به عنوان لباس زیر معمول هرگز!
  • هر روز لباس زیرتان را عوض کنید و منتظر حمام رفتن نمانید.

پس از شنا، سریعا لباس زیرتان را عوض کنید؛ حتی مسیر کوتاه استخر تا خانه مشکل آفرین می شود.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط