نوشیدنی‌ها

شربت های غلیظ طسام

شربت های غلیظ طسام

شربت های غلیظ طسام در سه طعم،انار،موهیتو،زرشک
نوشیدنی آب انار و آب زرشک

نوشیدنی آب انار و آب زرشک

با شربتهای پاک کننده کبد زرشک و انار طسام
نوشیدنی و شربت غلیظ زرشک

نوشیدنی و شربت غلیظ زرشک

در شرق ایران زرشک به میوه طول عمر معروف است سولفور موجود در آن نقش بسزایی در ...