سخنرانی دکتر مهدی فهیمی

مناظره مخالفان واکسن غیر علمی

مناظره مخالفان واکسن غیر علمی

مناظره مخالفان واکسن غیر علمی

مناظره مخالفان واکسن غیر علمی

🙏دکتر فهیمی، ستاد کرونا را محاکمه کرد!

👈فقط یک تلفن اعلام کنید تا مردم تعداد فوتی های واکسن را اعلام کنند!

چرا وزارت بهداشت آمار فوتیهای کرونا را به تفکیک واکسن‌زده و واکسن‌نزده منتشر نمی‌کند؟!!*

مسعود یونسیان؛ دبیر کمیته اپیدمیولوژی کرونا می‌گوید:

منتشر نشدن آمار بستری‌شدگان کرونایی که واکسن نزده‌اند، موجب تردید مردم برای تزریق واکسن شده است.

اهتمامی برای انتشار اطلاعات درباره اثربخشی واکسن‌ها در پیشگیری از بستری و فوت ناشی از کرونا در وزارت بهداشت نیست.

نتیجه آن، این است که واکسیناسیون دوز دوم از دوز اول فاصله دارد؛ چند میلیون نفر نوبت دوز دوم آن‌ها رسیده و دوز دوم را تزریق نکرده‌اند؛ چند میلیون نفر هم که نوبت دوز سوم آن‌ها رسیده، دوز سوم تزریق نکرده‌اند.

قسمت اعظم مردم معاند و معارض واکسن نیستند و به گفته‌های دانشمندان و مسئولان بهداشتی اعتماد دارند اما وقتی اطلاعاتی داده نمی‌شود، دچار تردید می‌شوند.

می‌توان سوالاتی مانند این که چند درصد بستری شدگان کرونا واکسن زده یا نزده اند را پاسخ داد.

هر فردی که در بیمارستان بستری می‌شود، کد ملی او در سامانه مدیریت بیمارستانی ثبت می‌شود؛ از طرفی با کد ملی می‌توان اطلاعات واکسیناسیون فرد را از سامانه واکسیناسیون کرونا استخراج کرد و هر دو سامانه در اختیار وزارت بهداشت قرار دارند.

*مگر می‌شود وزارت بهداشت آمار نداشته باشد؟*

هر چند داده‌ها نیاز به تحلیل و پایش دارند و تا زمانی که داده‌ها در اختیار محققان قرار نگیرند؛ خروجی نخواهیم داشت.

کمیته علمی کرونا، انجمن اپیدمیولوژی و انجمن پزشکی اجتماعی برای این که داده‌های کرونا در اختیار محققان قرار بگیرد، درخواست داده‌اند.

*این ایراد به وزارت بهداشت وارد است که هنوز آمار بستری شدگان و فوتی‌های کرونایی که واکسن نزده یا زده‌اند! منتشر نشده است!*

*به کسانی که واکسن نزده اند، حق می‌دهم تردید داشته باشند؛ زیرا ما اطلاعات را در اختیارشان قرار نداده‌ایم.*

اما سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در پاسخ به چرایی عدم انتشار آمار فوتیهای کرونا به تفکیک واکسن زده و نزده گفته:

*”آمار متقن و مورد اعتماد، به پژوهشی عمیق نیاز دارد!!*

اما حالا در صورت پذیرش این توضیح روابط عمومی وزارت بهداشت، این سؤال جدی پیش می‌آید که پس وزیر بهداشت به استناد کدام مطالعه تحقیقاتی و آمار مدعی شده:

“۹۰ درصد افرادی که در سویه امیکرون بستری می‌شوند، واکسن تزریق نکرده‌اند و اکثر فوتیهای کرونا از افراد واکسن‌نزده هستند!

برای هماهنگی و رزرو نوبت بر روی کلمه شماره کلیک کنید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط