اخبارمادطب

ممنوعیت مصرف تراریخته در روسیه

ممنوعیت مصرف تراریخته در روسیه

ممنوعیت مصرف تراریخته در روسیه

ممنوعیت مصرف تراریخته در روسیه اعضای فرانگرشتانگ نامیده می شود و عامل خطرناک بودن آن دانشی است.
که در پس پرده اش قرار دارد و روسیه در حال مساوی شدن با تروریسم است.
غذاهای تراریخته و خطرات احتمالی آنها منجر به استثنایی شدن آن در روسیه منجر به آن شده.
توضیح این حد از محکومیت این محصولات چیست؟ تصاویری مانند این در سراسر جهان در حال تکرارند.
در کشورهای آمریکا، کاندا، برزیل، آلمان و چین محصولات تراریخته در حال اشغال تمامی قفسه های
فروشگاههاست. همین حالا بیشتر از ۸۰ درصد ذرت و ۹۰ درصد سویاهای تولیدی جهان تراریخته است.
از ابتدای بوجود آمدن این محصولات روسیه هم به دنبال تولید تراریخته ها بود اما حالا روسیه مثل
خیلی از کشورها در حال بازگشت از مسیر رفته است.
ما باید از شهروندانمان در برابر محصولات تراریخته محافظت کنیم.
باید بتوانیم بدون نقض تعهداتمان به سازمان تجارت جهانی این کار را انجام دهیم.
بر اساس گفته نخست وزیر روسیه بر خلاف برنامه ریزی قبلی هیچ محصول تراریخته ای در روسیه کشت نمی شود.
اگر این مزرعه در حال تولید محصولات تراریخته بود می توانست بیست درصد محصول بیشتری تولید کند.
این یعنی در صورت اجرای این قانون و تولید نکردن محصولات تراریخته روسیه حداقل باید ده ها میلیارد دلار را از دست بدهد.
و قطعا دچار کمبود بودجه عمومی می شود. ضمن اینکه این پول از جیب کشاورزان می رود.
و حال سوال این است که چرا باید این کار را انجام دهیم؟ چطور می توانیم به پول فکر کنیم وقتی سلامت خانواده هایمان مطرح است؟
روسیه با وجود منابع متعدد قطعا نیازی به محصولات تراریخته ندارد. ما می توانیم امروز به جای اینکه تولید کننده
محصولات تراریخته باشیم تمام فروشگاه های سالم دنیا را در اختیار خود بگیریم. مجلس روسیه در حال تصویب قانونی است که
برخورد با قانون شکنان را حوزه تراریخته را شدیدتر کند. تخلفاتی مثل پنهانکاری و یا از بین بردن اطلاعات محصولات تراریخته
که ممکن است منجر به آسیب های جسمی بشود…
دوستدار سلامتی شما
بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط