اخبارمادطب, سخنرانی دکتر مهدی فهیمی

مقدمات فعال شدن مرکز خدمات تخصصی افراد دیابت درکشور

snapshot 016

نظربه بازید و شرکت دکتر مهدی فهیمی در جلسات انجمن دیابت استان مازندران و ضرورت احساس شده جهت ارایه خدمت به این عزیزان در کشور باهمکاری انجمن دیابت مازندران و مؤسسه بین الملی طب سنتی ایرانیان ماد بزودی مرکز ارایه خدمات به عزیزان دچار دیابت در تهران فعالسازی خواهد شد.

بدیهی است جهت ارایه خدمات کامل شرایط کمک رسانی به این مرکز نیز بزودی اعلام خواهد شد تا همگان در انجام چنین امر  بزرگی مشارکت داشته باشند که به تمامی این امور دکتر مهدی فهیمی نظارت کامل خواهد داشت .

موسسه بین المللی طب سنتی اسلامی ایرانیان