اخبارمادطب

معنی کدهای روی میوه های وارداتی چیست⁉️

معن کدهای روی میوهای وارداتی

معنی کدهای روی میوه های وارداتی چیست⁉️

معنی کدهای روی میوه های وارداتی چیست⁉️ شروع با کد ۸ : تراریخته
شروع با کد ۹ : ارگانیک
شروع با کد ۴: روش متداول یعنی با سم و کود شیمیایی

دوستدار همیشگی شما

دکتر مهدی فهیمی

مطالب مرتبط