درمان های موفق

معجزه طب سنتی

معجزه طب سنتی

معجزه طب سنتی

معجزه تلفیق طب سنتی و نوین برای دختر ۱۲ ساله

انتخاب بین طب سنتی و طب نوین همواره یکی از بحث های چالش برانگیز پزشکی بوده است.

استفاده از طب تلفیقی و بهره بردن از مزیت های هر دو روش، از قطع ۳ انگشت یک دختر ۱۲ ساله جلوگیری کرد.

برای هماهنگی و رزرو نوبت بر روی کلمه شماره کلیک کنید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط