اخبار مادطب

مرگ «زنبورهای عسل» در اراضی زیر کشت محصولات تراریخته

مرگ «زنبورهای عسل» در اراضی زیر کشت محصولات تراریخته

مرگ «زنبورهای عسل» در اراضی زیر کشت محصولات تراریخته

مرگ «زنبورهای عسل» در اراضی زیر کشت محصولات تراریخته بشر هزاران سال است

که حیات خود را مدیون گرده‌افشانی “زنبور عسل” بوده

چون باعث تداوم کشاورزی شده است؛ در صورت کشت و توسعه محصولات تراریخته

و بسته به صفت خاصی که در گیاه به‌صورت دستکاری ژنتیکی ایجاد شده است،

این امر می‌تواند زنبورهای عسل را نابود کند.

به گزارش جریان تراریختهپرست در داخل کشورمان، نهایت توان و تمام اهرمهای فشار خود را به

میدان آورده تا بههر قیمت ممکن، طرح آلوده کردن مزارع و زمینهای زراعی کشورمان به کشت

محصولات دستکاریشده ژنتیکی را به سرانجام برساند.

این جریان طی سالیان اخیر با تصاحب برخی مناصب حساس دولتی و تصمیمگیر در این

حوزه توانسته بخشی از این طرح و اهداف پنهان اقتصادی خود را بهپیش ببرد اما بهمدد

اطلاعرسانی برخی رسانهها و اساتید رشتههای مربوطه درباره عوارض و مخاطرات متعدد کشت

و مصرف محصولات تراریخته بر انسان و محیط زیست، امروز با سد مقاومت افکار عمومی

و مطالبه شدید اجتماعی در مقابل خود بهعنوان سد آخر روبهرو شده است.

باید گفت که این جریان، قوای اصلی خود را بر کشت “برنج تراریخته گونه طارم مولایی”

در بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشورمان متمرکز کرده است بهگونهای

که حتی بهصورت فرمایشی برخی مراکز علمی تحت سیطره خود را نیز مجبور به تأیید عجولانه

سلامت این محصول دستکاریشده ژنتیکی کرده است.تا به امروز بیشتر توجه منتقدان

و اساتید این حوزه متوجه ابعاد و مخاطرات کشت محصولات دستکاری شده ژنتیکی بر سلامت انسان بوده است

اما تا به امروز، مطالعات متعددی نیز درباره عوارض و ضایعات متعدد زیستمحیطی کشت این محصولات نیز انجام شده است؛

باید توجه داشت که برخی از عوارض کشت و رهاسازی محصولات تراریخته، پیامدهای جبرانناپذیری بر طبیعت

و محیط پیرامون ما خواهند داشت.به طور نمونه بشر هزاران سال است که حیات خود را مدیون

گردهافشانی “زنبور عسل” بوده چون باعث تداوم کشاورزی شده است.

باید بدانیم یک سوم مواد غذایی انسان توسط گردهافشانی زنبورها عرضه میشود

و در صورت کشت و توسعه محصولات تراریخته و بسته به صفت خاصی که

در گیاه بهصورت دستکاری ژنتیکی ایجاد شده است، این امر میتواند زنبورهای عسل را نابود کند.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *