اخبارمادطب

مراقب داستانهایی که برای کودکتان تعریف میکنید باشید

مراقب داستانهایی که برای کودکتان تعریف میکنید باشید

مراقب داستانهایی که برای کودکتان تعریف میکنید باشید

مراقب داستانهایی که برای کودکتان تعریف میکنید باشید. بسیاری از مادران داستان زندگی فداکارانه یا قهرمانانه از آنچه گذشته را برای فرزندان تعریف می کنند و مثلا می گویند:

آن زمان که پدرت ورشکست شده بود، تمام مسئولیت مراقبت از تو به عهده من بود.

یکی از نتایج شنیدن این داستان ها، احساس خشم نسبت به پدر است و تصور یک قربانی به عنوان مادر

قربانی ای که کودک به خودش اجازه نمی دهد از او عصبانی شود و این خشم را سرکوب می کند.

نکته مهم اینجاست که این خشم سرکوب شده روزی، جایی خود را با شدت نشان می دهد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط