روانشناسی

ما به اشتباه اینگونه می‌اندیشیم!؟

ما به اشتباه اينگونه می‌انديشيم!؟

ما به اشتباه اینگونه می‌اندیشیم!؟

– درسم تمام شود راحت شوم
– غذایم را بپزم راحت شوم
– اتاقم را تمیز کنم راحت شوم
– بالاخره رسیدم، راحت شدم
– اوه چه پروژه‌ای، تمام شود راحت شوم

تمام شود که چه شود؟
مادامی که زنده هستیم و زندگی میکنیم هیچ فعالیتی تمام شدنی نیست بلکه آغاز فعالیتی دیگر است

پس چه بهتر که در حین انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنیم نه مانند یک ربات فقط به انجام دادن بپردازیم به تمام شدن و فارغ شدن…
لذت باعث قدرتمند شدن میشود و به طرز باور نکردنی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس می‌گردد…

توانایی لذت بردن، یک مهارت و یکی از اهداف مهم زندگی است.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط