اخبارمادطب

لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی طب سنتی ومکمل و گیاهان دارویی . شهر آفتاب

تقدیرنامه دکترفهیمی

لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی طب سنتی ومکمل و گیاهان دارویی . شهر آفتاب

به آقای دکتر مهدی فهیمی
عضو شورای سیاستگزاری نمایشگاه
و مدیر عامل شرکت لوتوس ایرانیان ماد