اخبارمادطب

کودکان نه مجرم اندو نه دشمن ما

كودکان نه مجرم اندو نه دشمن ما

کودکان نه مجرم اندو نه دشمن ما

کودکان نه مجرم اندو نه دشمن ما آنها موجودات کوچکی اند که در
دنیای پرقانون ما گیج و بی پناهند.

به آنها زندگی کردن بیاموزید،
مبادا با سختگیری به جایی برسند
که فقط زنده اند و نیاموختند
چگونه زندگی کنند.

🔰از تشویق کردن کار خوب فرزندتان نترسید،
از احترام گذاشتن به فرزندتان و از بخشیدن خطاهای فرزندتان نترسید،
از بی اعتنایی به کار بد اما بی خطر او واز اشتباهاتش نترسید،
از بهانه گیری های گاه و بیگاه فرزندتان، از دادن عشق بی قید و شرط به او نترسید،
از آزادی دادن معقول به فرزندتان نترسید، زیرا فرزندتان لوس نخواهد شد.

اگر به فرزندتان اجازه ندهید به حق کسی تجاوز کند یا به خود و دیگران صدمه بزند، با دادن احترام، عشق، محبت، بخشش، گذشت و تشویق فرزندتان ضعیف و لوس نخواهد شد بلکه فرزندتان خواهد شکفت و حرمت نفس و اعتماد به نفس در او نهادینه خواهد شد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط