اخبار مادطب

قتل های زنجیره ای پزشکان آمریکایی

قتل زنجیره ای تعدادی پزشک درآمریکا که اخیرا اتفاق افتاده و روزنامه سپید مورخ 13 تیرماه به آن پرداخته ؛ می تواند یکی از نشانه های شروع ضرر و زیان شرکتهای داروسازی باشد . این اتفاق می تواند از چند جهت حایز اهمیت باشد و باید به آن نگاه کرد. یک اینکه طرفداران طب طبیعی ممکن است بازار سود شرکتهای داروسازی را متاثر کنند .دوم اینکه این پزشکان محبوبیت بالا را در نظر مردم تمام دنیا حتی در خود امریکا دارند و محبوب شدن اینها باعث کاهش میزان مراجعه به مراکز طب کلاسیک بشود و آنهایی که سرمایه گذاری بالا کردند احساس کنند با وجود این افراد دامنه سودشان کم می شود . دیگر این که اینها به کسی ضرر نمی رسانند . پزشکان طرفدار طب طبیعی یا طب مکمل در دنیا معمولا افرادی هستند با یک تفکر سبز و آرام که تمایل دارند علمشان را در مسیر شناخت طبیعت بیشتر کنند و انطباق بدهند علمشان را از طبیعت با شرایط بدن افراد یا مراجعین شان و بتوانند از داشته های طبیعت برای کاهش علایم یا پیشگیری یا درمان بیماری استفاده بکنند .پس بنابراین بایستی هم مردم به این دقت کنند و هم خود پزشکان علاقمند به طب سنتی وطب طبیعی واینکه آنچه که باید به آن دقت بشود اگر مردم طرفدار طب طبیعی هستند یقینا شرکتهای داروسازی ضرر نخواهند کرد. چرا؟چون آنهایی که استراتژی برای خودشان تعریف می کنند باید بلافاصله برنامه هایشان را سوییچ کنند به سمت ساخت و فرآوری محصولات و مکمل هایی که از طبیعت گرفته می شود. در واقع به جای ساختن داروهای شیمیایی رو بیاورند به سمت ساخت مکمل گیاهی . در این صورت هم پزشک طب طبیعی راحت تر می تواند درمان انجام بدهد وهم شرکت داروسازی ضریب موفقیت و سودشان نه تنها افت نخواهد کرد بلکه بهتر خواهد شد. فقط می ماند یک تفکر وآن تفکرهست به نام تفکر کثیف که ممکن است افراد صاحبان پول وقدرت باشند واینها به دنبال این باشند که حتما از مسیر شیمیایی وزیان رسان به مردم در دنیا سود بدست بیاورند. اینجا است که بازی به قتل و کشت وکشتار می افتد ومذاکره وفهم در واقع نمی تواند کاری انجام بدهد.
دوستدار مردمان دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست