اخبارمادطب

فصل تابستان فصل افزایش صفرا

فصل تابستان فصل افزایش صفرا

فصل تابستان فصل افزایش صفرا

  • خداوند کاهش دهنده های صفرا را در این فصل قرار داده است.
  • انگور میوه ای برای کاهش سریع صفرا و حرارت در بدن است.
  • حتما انگور شیرین انتخاب کنید و به خوبی بشویید. به محض شستن آن را داخل آب و یخ قرار دهید تا حرارت انگور پایین بیاید و به خوبی خنک شود سپس نوش جان کنید…
  • ترجیحا وقتی انگور استفاده می کنید به عنوان یک وعده غذایی در نظر بگیرید.
  • اگر قرار است با انگور غذایی بخورید، ترجیحا غذای بسیار ساده ای انتخاب کنید.
  • مصرف انگور خنک باعث کاهش شدید صفرا و حرارت کبد می شود و صفرای زائد را دفع می کند.
  • چنان چه کسی در سال ۲ تا ۳ نوبت با مصرف توت در فصل بهار و انگور در فصل تابستان با حجم زیاد، بدن را وادار به اسهال صفراوی کند… می تواند مطمئن باشد وضعیت کبدی اش خوب است و اگر کبدش در حال آشفته شدن باشد، به وضعیت تعادل نزدیک تر می شود.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط