مشاوره طب سنتی

علتهای جالب غلیظ شدن بلغم در حمام

علتهای جالب غلیظ شدن بلغم در حمام

علتهای جالب غلیظ شدن بلغم در حمام

جاری شدن آب گرم بر روی بدن در داخل حمام باعث نرم شدن بلغم غلیظ در بدن شده و بلغم از قسمت های مرکزی بدن به قسمت های انتهایی بدن حرکت می کند و چنان چه زمان قرار گرفتن در حمام مناسب باشد ضخامت پوست کف دست و پا به حداکثر خود رسیده که اصطلاحا به آن پیر پوستی می گویند و در این زمان بهترین شرایط برای تخلیه بلغم زائد در بدن فراهم می گردد.

تجمع بلغم در مفاصل و عضلات می تواند تولید درد نماید و این بلغم چنان چه بیش از حد غلیظ شود سبب خشکی در عضلات و مفاصل خواهد شد و یکی از راه های پیش گیری از تجمع بلغم در بدن و عضلات و مفاصل استفاده از دوش آب گرم و در انتهای زمان استحمام استفاده از سنگ پا برای خارج کردن بلغم جمع شده در کف پا می باشد و این کار چنان چه هر هفته تکرار شود بدن مسیر دفع بلغم زائد خود را پیدا خواهد نمود.

در ساعات اولیه صبح بلغم در بدن به جریان افتاده و استحمام در این ساعت می تواند سبب به حرکت در آمدن بلغم زائد شده و چنانچه فرد شرایط مناسب را برای بدن خویش فراهم نماید و بعد از استحمام از پوشش مناسب جهت جلوگیری از سرماخوردگی استفاده کند، دوش گرفتن صبحگاهی می تواند سبب کاهش بسیاری از دردها شود.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط